MARKETPLACE FOR PRE-OWNED LUXURY FASHION

Contact us

1

Магазинчето ни се "стопанисва" от екипа ни в Стара Загора:

Офис - Стара Загора
Стара Загора 6000
ул. Стара Планина № 9 
(срещу сградата на Регионалната инспекция по околна среда и води и над Ветеринарна клиника "Феникс")
Тел./Факс: 042/622401
 

Contact form

Send